Follow by Email

sobota, 23 marca 2013


IX EDYCJA  MANDALA  PERFORMANCE FESTIVAL   
26.04 – 28.04.2013
 PROGRAM WYDARZENIA:

26.04.2013

Godz:18

Otwarcie wystawy Marty Ankiersztejn
„Urban Flowers”

Biuro Festiwalowe Impart 2016
ul.Mazowiecka 17 Wrocław

Godz: 19.00

Anna Piotrowska, Aleksandra Bożek – Muszyńska – Polska
  ,,R.O.Z.G.R.Y.W.K.A.”


Marzena Krzemińska –  Polska
 ,,5-7-5 HAIKU” 


Simon Tanguy –   Francja
,,Japan”

Biuro Festiwalowe  IMPART 2016
ul. Mazowiecka 17 Wrocław


27.04.2013

Godz: 19.00

Pink Mama Theatre – Szwajcaria
,,Freaks”Fernando Belfiore – Brazylia
 ,,Billions”


Magdalena Tuka, Myles Stawman, Anita Wach – Polska, Wielka Brytania
,,Cold Feet”


Spektakle dla widzów dorosłych


Biuro Festiwalowe  IMPART 2016
ul. Mazowiecka 17,
50-412 Wrocław
28.04.2013

Godz:19.00

Jakub Gontarski
praca solowa „ANIMAN - I AM THAT”
Koncepcja i wykonanie : Jakub Gontarski
Współpraca dramaturgiczna : Przemysław Błaszczak, Sam Alty, Agnieszka Rybak
Opracowanie Muzyczne : Sam Alty, Jakub Gontarski


Fernando Belfiore  - Brazylia
,,You must”

Spektakle dla widzów dorosłych


Centrum Inicjatyw Artystycznych
ul. Tęczowa 79/81
53- 603 Wrocław

piątek, 22 marca 2013


IX EDYCJA  MANDALA PERFORMANCE FESTIVAL  
26.04 – 28.04.2013

Założeniem IX edycji Mandala Performance Festival będzie otwarcie przestrzeni publicznej do dyskusji na temat kanonów przedstawiania ciała i jego estetyki w tańcu współczesnym i w sztuce performance. Współcześni choreografowie unikają idealizacji ciała, chcą je pokazywać takim, jakim jest. Zajmują się społecznymi, filozoficznymi oraz kulturowymi znaczeniami cielesności i "bycia ciałem". Interesuje ich prezentacja cielesności  realistycznej, dalekiej od ideału, a nawet naturalistyczna reakcja na zmęczenie, na słabość ciała. Nie boją się pokazywania na scenie brzydoty ciała czy jego ułomności. Autentyczna ekspresja ciała jest tak samo ważna jak technika. Ciało w tańcu postrzegane jest jako bezpośredni wyraz ludzkiej natury, osobny, autonomiczny byt. Ciało staje się podmiotem i przedmiotem przedstawienia – opowiada swoją własną historię.

Repertuar IX edycji festiwalu jest bardzo różnorodny: brazylijski artysta Fernando Belfiore znajduje
punkt wyjścia swojego pokazu w rytuale, Simon Tanguy zgłębia temat ciała jako nośnika informacji,
przez które w każdym momencie przepływa tysiące wiadomości. Międzynarodowy kolektyw Pink Mama Theatre z Berna analizuje problem tożsamości i alienacji. Ciało w ich spektaklach przedstawione jest jako przestrzeń zapisu wzorców zachowań i określonych ról społecznych. Magdalena Tuka w ,,Cold Feet” łączy ruch, taniec ze sztukami wizualnymi, z tekstem, a Anita Wach jest bardziej didżejką, niż tancerką.
Adam Kamiński – kurator festiwalu